Ngày 17/05 sắp tới, NXB Trẻ sẽ phát hành bộ truyện tranh thập kỷ 90 nhưng không hề lỗi thời, Ký sinh thú.