Mạnh như các nhân vật anime này thì ai chơi lại chứ!